Da se svakom zavodniku kad - tad pojavi ona prava koja ga "prevaspita", i usmeri ka tome da više ne pogleda nijednu drugu, to je tačno. Slično se desilo Vuku…
Detaljnije >>