Rep psima služi za komunikaciju, ali ima i druge važne funkcije. Kada pas maše repom, pretpostavljamo da je srećan, ali on zna tako da pokaže i druga raspoloženja i stanja…
Detaljnije >>