Hjundai je u Velikoj Britaniji naručio studiju koja je trebalo da pokaže kako vozači emotivno reagiraju na nadražaje u saobraćaju, i to počevši od uslova u vozilu, pa sve do određenih situacija i tipa samog…
Detaljnije >>