Učenje stranog jezika uglavnom nije lako. Treba uzeti u obzir i činjenicu da je neke jezike lakše naučiti od drugih. U nastavku teksta, Red Info Portal vam donosi listu najzahtevnijih jezika čije usvajanje predstavlja pravi poduhvat.

10. Sanskrit ‒ jezik religije
Počinjemo sanskritom, svetim jezikom u hinduizmu i budizmu. U pitanju je drevni jezik kojim su pisani sveti tekstovi, veoma važni i poštovani u ove dve religije. Kada su u pitanju jezička pravila, sanskrit ima svoja posebna, koja se u velikoj meri razlikuju od pravila savremenih jezika, što ga između ostalog i čini teškim za usvajanje. Slično starogrčkom i latinskom, ovo je isključivo liturgijski jezik i jezik svetih spisa, što znači da se na njemu ne govori, što dodatno otežava učenje. Osim toga, i sami tekstovi ispisani sanskritom jako su teški za razumevanje, a potrebne su godine i godine učenja ovog jezika da bi se napravio i najmanji pomak.

9. Srpski – malo latinica, malo ćirilica
Dok je nama sasvim normalno i jednostavno da izgovorimo reči kao što su ,,ljuljaška” ili „šćućuriti seˮ, za strance ovakve reči predstavljaju pravu malu noćnu moru. Osim glasova kao što su dž, ć, č, ž, padeža i glasovnih promena, strancima muke zadaje i naše pismo. Savremeni srpski je jezik u kojem se ravnopravno koriste dva pisma, ćirilica i latinica. Čak i da osoba odlično poznaje oba pisma, imala bi problema sa tumačenjem tekstova, što ovaj jezik i čini teškim za usvajanje.

8. Mađarski u centru Evrope
Mađarski je jezik koji se govori u Mađarskoj, ali i zemljama koje je okružuju. Istorija ovog jezika pokazuje da je pretrpeo mnogo uticaja latinskog i balkanskih jezika. Rezultat ovih uticaja je hibridni jezik, te se ne može tačno odrediti da li vodi poreklo od ruskog ili pak latinskog jezika. Osim toga, problem predstavlja i veliki broj oblika imenica. Jedna imenica može imati i do 238 oblika, mahom izgrađenih uz pomoć prefiksa i sufiksa. Iz tog razloga težak je za usvajanje toliko da ga ni sami Mađari nikada ne nauče do kraja. Mnogi od njih koriste engleski u svakodnevnoj komunikaciji, kako bi se bolje razumeli.

7. Galski – jedan od najstarijih jezika
Iako zemlje poput Škotske već godinama unazad pripadaju Velikoj Britaniji, gde je zvaničan i najšire rasprostranjen jezik engleski, u mnogim njihovim delovima, posebno ruralnim, još uvek se govori galskim jezikom. U pitanju je drevni jezik koji je kroz istoriju ostao praktično nepromenjen. Iz tog razloga, odlikuju ga gramatička pravila koja su savremenim jezicima potpuno nepoznata.

6. Japanski i njegova tri pisma
Mnogo je ljudi koji se dive japanskoj kulturi i trude da nauče njihov jezik. U toj nameri problem im predstavlja kompleksnost ovog jezika koji ima čak tri sistema pisanja (kanđi, hiragana i katakana) i brojčani sistem sa dva različita akcenta. Kao da sve to nije dovoljno komplikovano, način upotrebe ovog jezika menja se u zavisnosti od toga gde i sa kim se razgovara. Različito se govori u porodici, sa prijateljima, sa starijim ljudima, sa ženama, muškarcima ili sa decom.

5. Albanski – jezik koji govore samo Albanci
Albanski se, takođe, ubraja među jezike koje je teško naučiti. Mnogo je reči koje su strancima teške za izgovor. Albanski pripada indo-evropskim jezicima, a pored Albanije govori se i na Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori. Ovaj jezik predstavlja noćnu moru svima koji ga uče. Činjenica da je ovaj jezik teško naučiti govori o tome zašto ima malo govornika i govori se isključivo među Albancima.

4. Tajlandski i njegova kaligrafija (ili pak umetnička slova)
Najveći problem kada je učenje ovog jezika u pitanju je to što je gotovo nemoguće naučiti kako se piše, pogotovo onima koji nemaju naročitog dara za crtanje ili slikanje. Slova su praktično identična, sa minimalnim razlikama u ispisivanju. Mala greška u pisanju i reč dobija potuno drugačije značenje. Samim tim pisanje tajlandskim pismom predstavlja pravu umetnost, a strancima čini nemogućim učenje ovog jezika.

3. Vijetnamski ‒ istok i zapad ujedinjeni
Ono što ovaj jezik čini teškim za usvajanje su različiti uticaji iz zapadnih i istočnih jezika. Vokabular vijetnamskog jezika sadrži mnogo reči i slovnih znakova iz kineskog jezika, ali je moderni vijetnamski jezik pisan latinicom, kojoj su dodati dijakritički znaci i poneka slova. Osim toga, ovo je i tonalni jezik. Postoji šest tonova što znači da se jedna reč može izgovoriti na šest načina, a da svaki način ima drugačije značenje.

2. Arapski ‒ mešavina kultura
Araski je veoma teško naučiti. Savremeni arapski jezik, kakav danas poznajemo, nastao je od klasičnog arapskog jezika iz šestog veka. Problem ovog jezika je u tome što ne postoji standardni, službeni oblik, već je svaki dijalekat ravnopravan u svojoj upotrebi. Ukratko, ako uzmemo u obzir činjenicu da se dijalekti veoma razlikuju, dolazimo do činjenice da, koji god dijalekat da naučimo, mali je broj ljudi sa kojima ćemo moći da se sporazumemo.

1. Kineski ‒ jezik sa najviše govornika na svetu
Počasno tj. prvo mesto na našoj listi zauzima kineski jezik. Upravo činjenca da ovim jezikom govori najveći broj ljudi na svetu, površina govornog područja i različiti uticaji koji stvaraju brojne varijetete (pored Kine govori se u Singapuru i na Tajvanu) ide u prilog tome da je u pitanju najsloženiji jezik. Kao i arapski, kineski ima mnogo dijalekata. Iako nemaju komplikovanu gramatiku ni padežni sistem, imaju ogroman broj homonima, pa je jako važan raspored reči u rečenici. Ne samo da ovaj jezički sistem poznaje slova (alfabet), već i idiograme, odnosno simbole koji se koriste za označavanje čitavih reči. Sve to zajedno čini ovaj jezik strancima posebno teškim za usvajanje.
Ukoliko vašem životu fali malo zabave, odaberite jedan od ovih jezika i upustite se u nezaboravnu avanturu učenja!

 

Izvor : Red info portal

Komentari

comments